"ХРАНИНВЕСТСТРОЙ" ООД гр. Стара Загора е дружество създадено през 1986 г. Като предприятие в системата на бившата фирма "ХРАНИНВЕСТ" с предмет на дейност изграждане, реконструкция и ремонт на съществуващата база на системата и комплексно изграждане на задгранични строителни обекти. От 2004 г. дружеството е 100 % частна собственост с основен предмет на дейност промишлено и гражданско строителство.